Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2015

kox
Założę się, że wyglądałabyś uroczo jęcząc moje imię
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viaSuckMyDick SuckMyDick

February 15 2015

1428 0c4d 390
Reposted fromerial erial viabudas budas
kox
kox
iCar
Reposted fromkopytq kopytq viarobints robints
kox
kox
9660 fe66 390
kox
Kto myśli o problemach – ma problemy. Kto myśli o rozwiązaniach – ma rozwiązania.
— Nikolaus B. Enkelmann
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasweetnothingg sweetnothingg
kox
Reposted frommisfitsTV misfitsTV viabudas budas

February 12 2015

8656 5b42
Reposted fromidiod idiod viabudas budas
kox
kox
5801 41b7 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabudas budas

February 11 2015

kox
Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień twojego życia jest specjalną okazją.
— Monika Sawicka
Reposted fromSabela Sabela viasweetnothingg sweetnothingg
kox
kox

February 10 2015

kox
0501 cebb 390
Reposted fromdajryjka dajryjka viadrosera drosera
1321 a7eb 390

artbeautypaintings:

Summer in Suzdal - Vladimir Gusev

kox
kox
- Wiesz, że kiedy kochasz coś mocno zaczynasz to nienawidzić?
- Tak.  
— Ostatnia miłość Pana Morgana.
Reposted fromnila nila
kox
3469 98f8 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl